Tagged in: exekuční titul

Odklad exekuce

Odklad exekuce patří mezi účinné způsoby obrany dlužníka proti exekuci. Pokud je dlužník v situaci, kdy splňuje zákonné požadavky upravené v § 54 exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.), může o odklad zažádat. Jde o tato zákonná ustanovení: Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, být srozumitelný […]

Exekucí v roce 2020 ubylo

Exekuční titul

Exekuční titul je prvotní potřebný „důvod“ k zahájení exekuce. Bývají jím například rozsudky, usnesení, platební rozkazy, případně také soudem schválené smíry, ukládající povinnost jednomu z účastníků plnit dluh. Na základě tohoto titulu (dříve bez něj to možné není) se obrací věřitel na exekutora a navrhuje zahájení samotného procesu exekučního řízení.