Zastavení exekuce exekutorem – judikatura 2022

V tomto kratším článku vás seznámíme s nedávnou judikaturou Ústavního soudu. Ten se na začátku ledna 2022 vyjádřil k problematice zastavení exekuce, resp. exekučního řízení, které provede exekutor v rozporu se zákonem.

Zastavení exekuce: Jaké situace se judikát týká?

Podle Ústavního soudu má být možnost zastavit skončenou exekuci dána pro případy, že je třeba narovnat právní vztahy. Ty bývají nerovné mnohdy v rámci spotřebitelských úvěrů. Žadatelé o úvěry u nebankovních poskytovatelů mohou např. žádat o půjčku z důvodu finanční nouze.

Nezákonnost exekuce

Nezákonnost byla v tomto případě dána protiprávním ustanovením smlouvy o úvěru. Nebankovní poskytovatelé si nezákonně ve smlouvě se spotřebitelem určili rozhodování na základě rozhodčího nálezu.

V každém případě má i okresní soud (tj. zde soud první instance) posuzovat, zda jde o dotčené nezákonné exekuce. I v rámci nižších instancí má být chráněn povinný (dlužník). Platí to i tehdy, pokud až zpětně (dodatečně) zjistí, že exekuce byla vlastně již od svého počátku provedena neprávem. Odborněji řečeno, pokud byla exekuce provedena bez platného právního titulu – bez platného smluvního ustanovení jako v tomto případě.

Poučení pro spotřebitele

Byť toto doporučení přímo v judikátu uvedeno není, obecně lze doporučit si pozorně číst smlouvy, zejména ty úvěrové. O rozhodčí doložce, kterou úvěrové společnosti do smluv dávaly, bylo rozhodnuto již v roce 2017. Je třeba pamatovat na to, že aktivita se v tomto případě vyžaduje od dlužníka. Ten musí pro zastavení exekuce podat žalobu u soudu a bránit se tak případné exekuci proti němu vedené neplatně.

Tip na další informace: Zajímá vás, jak je to s výmazem záznamu o exekuci z databáze po ukončení exekučního řízení? Přečtěte si článek Seznam exekucí, jehož součástí je i pasáž právě o výmazu exekuce.

Exekuceinfo.cz