Výpis z rejstříku dlužníků: rychlá prověrka dluhů

Chcete mít přehled o svých aktuálních závazcích? Chystáte se podepsat smlouvu s novým obchodním partnerem či nájemníkem, koupit auto nebo jinou dražší movitou i nemovitou věc? Nebo byste z jakéhokoliv jiného důvodu potřebovali vědět, jak je na tom druhá strana se schopností dostát svým závazkům? Ve všech těchto situacích je výpis z rejstříku dlužníků užitečným pomocníkem, jelikož jde o snadno dostupný zdroj informací nejen pro zjištění a následné řešení vlastních dluhů (a to i těch, které mohly vzniknout bez vašeho vědomí), ale zároveň může poukázat na problémovou platební historii jiných osob a upozornit tak na možné riziko při jednání s nimi. 

Nejdostupnější zdroj informací o dlužnících? Výpis z rejstříku dlužníků na Kontrolaexekuce.cz

K vyhledání dlužníků a prověření jejich dluhové situace v České republice existuje více různých registrů, pro získání informací ale většina vyžaduje doložení určitých dokumentů, někdy navíc i s jejich zasláním poštou jako jediným způsobem dodání, což celý proces výrazně prodlužuje. Za nejdostupnější databázi tak lze považovat registr exekucí, někdy též neformálně označovaný jako rejstřík dlužníků (neboť zahrnuje dluhy, které se kvůli prodlevě s úhradou staly exekucemi), z něhož je možné prostřednictvím portálu Kontrolaexekuce.cz získat potřebné informace, tedy výpis z rejstříku dlužníků, ihned a hlavně bez registrace – žádné doložení totožnosti není potřeba. Veřejný rejstřík dlužníků nevyžaduje ani plnou moc kontrolované osoby vč. úředně ověřeného podpisu a dalších administrativních náležitostí.

Tip: Zjistěte i další výhody, které výpis dlužníků skrze Kontrolaexekuce.cz nabízí.

Kde a jak výpis z rejstříku dlužníků získat?

Výpis z rejstříku dlužníků vychází pouze z ověřených dat o dluzích z evidence, která je spravovaná přímo Exekutorskou komorou České republiky. Za správnost všech uvedených údajů tímto ručí přímo exekutoři, neboť mají za povinnost informace dlužnících do systému vkládat. Výpis z rejstříku dlužníků s výsledkem do minuty je k dispozici na již zmíněném webu, konkrétně zde

Co je potřeba znát pro vyplnění formuláře? Stačí pár základních údajů. U fyzické osoby systém vyžaduje vyplnit jméno, příjmení a datum narození, případně rodné číslo. U právnické osoby (firmy) se zadává IČO. Chybějící údaje – s výjimkou rodného čísla, které veřejně dohledatelné není – lze případně zjistit online ve veřejně dostupném živnostenském nebo obchodním rejstříku. Výsledek kontroly je poté ve formě výpisu ihned k dispozici a v podobě odkazu rovněž zaslán na e-mail.

Počet exekucí, dlužná částka i kontakt na exekutora. Co vše veřejný rejstřík dlužníků prozradí?

Exekuční databáze obsahuje přehled všech aktuálních dluhů, které jsou u dané osoby evidovány a momentálně se vymáhají v podobě exekuce. Po splacení by měla být exekuce do 15 dnů vymazána z databáze, proto se ve výpisu po uplynutí této lhůty již nezobrazí. V některých případech ale mohou být v rejstříku dlužníků stále dohledatelné i již uzavřené exekuce, což značí zanedbanou povinnost exekutora, který měl výmaz provést. Co v tomto případě dělat, resp. jak si ověřit, že k výmazu skutečně došlo? I v tomto případě pomůže výpis z rejstříku dlužníků, neboť je způsobem, jak tento stav odhalit dříve, než se nesmazaná exekuce stane zbytečnou komplikací. Pro požadavek na kontrolní výpis slouží opět tento formulář.

Vraťme se k tomu, co lze z výpisu z rejstříku exekucí zjistit:

1. Existence exekuce. Výpis potvrdí, jestli prověřovaný subjekt má, nebo nemá nějaké exekuce nařízené dle exekučního řádu.

2. Počet exekučních řízeních. Exekuce nařízené dle exekučního řádu a evidované v daný moment u subjektu.

3. Spisovou značku, která je přiřazená ke každé položce a jednoznačně ji definuje.

Za dodatečný poplatek je uživateli umožněno nahlédnout i do detailu spisu, kde lze kromě výše dlužné částky aktuální k datu zápisu zjistit i poznámky o úrocích či pravidelných splátkách, kontakt na exekutora a příslušný soud.

Bude mě výpis z rejstříku dlužníků něco stát?

Přestože jsme už několikrát zmiňovali, že registr exekucí, resp. rejstřík dlužníků je veřejně dostupný pro každého, nahlédnout do něj lze jen za poplatek. Poskytování informací o dlužnících se totiž řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., dle které je výpis vč. jeho detailu vždy zpoplatněn. Platba probíhá přes zabezpečenou platební bránu, možná je platba kartou, převodem i formou rychlé platby. Na internetu jsou sice portály, které výpis nabízejí zdarma, zpravidla jde ale o klamavé jednání. Cílem těchto společností bývá obvykle vylákat od uživatelů citlivé osobní údaje výměnou za výpis nulové hodnoty. Proto před výpisem z rejstříku dlužníků zdarma důrazně varujeme. 

Výpis z rejstříku dlužníků jako jako součást prevence před problémy s dluhy.

Jak bylo naznačeno v úvodu, výpis z rejstříku dlužníků může mít rozhodující vliv v řadě situací a navíc je snadno dostupným zdrojem informací. Například při výběru nového nájemníka se tak ochráníte před případným zabavením vybavení vašeho bytu, při koupi automobilu odebrání zakoupené věci, neboť by tyto mohly být součástí exekučního řízení vedeného na nájemníka / prodejce. Obecněji řečeno lze pomocí výpisu zkontrolovat solventnost a schopnost prověřovaného subjektu dostát svým závazkům. Pokud se rozhodnete zkontrolovat sami sebe, získáte tak přehled o svých závazcích a tím i základ pro řešení dluhů. Výpis z rejstříku dlužníků můžete využít i před žádostí o půjčku, neboť si tak potvrdíte bezdlužnost a neexistenci nevědomé exekuce, pro kterou by žádost mohla být zamítnuta. V neposlední řadě může výpis plnit i kontrolní funkci a potvrdit, zda po ukončení exekučního řízení byla exekuce řádně smazána z databáze.

Exekuceinfo.cz