Registr dlužníků

V současné době neexistuje v České republice žádný oficiální státem vedený registr dlužníků. Byly u nás pokusy takový rejstřík vytvořit ze strany privátních subjektů, ovšem jejich přínos je poněkud sporný.

V současnosti u nás ovšem existuje tzv. centrální evidence exekucí. Tu vede oficiálně a ze zákona Exekutorská komora České republiky. V ní je možné nalézt potřebné informace k probíhajícím exekučním řízením u českých soudních exekutorů.

Více viz heslo centrální registr dlužníků a centrální evidence exekucí.

Exekuceinfo.cz