Exekuce na účet

Exekuce na bankovní účet (zablokování Vašeho účtu v bance) je jedním z mnoha zákonných způsobů, jak může exekutor vymáhat dluh. Exekutor může tento způsob vymáhání kombinovat i s více způsoby najednou, např. exekuce na mzdu nebo zabavení majetku dlužníka. Může tedy nastat situace, že i přes pravidelné měsíční srážky ze mzdy prováděné zaměstnavatelem, Vám bude zablokován bankovní účet. Exekutor si sám rozhodne, jakými způsoby bude exekuci vymáhat.

Pokud se dostanete do takové situace, neznáme to, že zůstanete úplně bez peněz. Při zablokovaném účtu v bance má dlužník nárok na jednorázový výběr dvojnásobku životního minima, tj. maximálně 6820 Kč (2x 3410 Kč). Tento nárok však vznikne pouze tehdy, pokud dlužník má tyto peníze na svém bankovním účtu. Dalším možným řešením je změna způsobu výplaty plateb, které exekuci nepodléhají (např. výplata mzdy hotově).

Zablokování účtu bude trvat nejméně 30 dní a to i přesto, že na bankovním účtu máte dostatek financí, které by dluh pokryly. Důvodem je 30 dní čekací lhůta, ve které může dlužník podat návrh na zastavení exekuce nebo celý dluh uhradit.

Vždy je nejlepším řešením co nejdříve kontaktovat exekutorský úřad a pokusit se domluvit na splátkách.

Exekuceinfo.cz