Exekucí v letošním roce ubylo

V červenci zpravodajské servery informovaly o tom, že exekucí v roce 2020 ubylo. Podle údajů, které poskytla Exekutorská komora, se v prvním čtvrtletí letošního roku celkově snížil počet nově zahájených exekucí. Z pohledu konkrétních čísel se snížil o 34 tisíc na celkem 104 900 exekucí. Navíc květen roku 2020 byl měsíc, ve kterém bylo zahájeno nejméně exekucí (v rámci jednoho kalendářního měsíce), a to od roku 2013. Počet exekucí se nezvyšuje ani v měsících druhého čtvrtletí.

Letošní data tak potvrzují nastávající trend, kdy exekucí ubývá, a to již od loňského roku. Komora uvádí, že v roce 2019 počet fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí klesl. Na konci roku 2018 bylo těchto osob přibližně 821 tisíc, nyní se počet ustálil na 783 tisících. Ubylo tak na 38 tisíc dlužníků, proti kterým byla vedena alespoň jedna exekuce. Celkový objem exekucí je přibližně 4,5 milionu. Po přepočtení je v průměru na jednu osobu vedeno zhruba 6 exekucí.

Exekutorská komora neočekává nárůst ani v blízké budoucnosti

Navzdory mimořádné situaci, která pro mnoho lidí nastala v souvislosti s pandemií koronaviru, Exekutorská komora neočekává strmý nárůst nových exekucí. Odkazuje zde také na skutečnost, že aby nové exekuční řízení mohlo vůbec začít, je potřeba mít příslušný exekuční titul. Komora zjistila, že u obecných soudů se za nouzového stavu nezvýšil počet podaných žalob. Právě žalobou proti dlužníkovi získá věřitel exekuční titul. Nejdříve by tak zákonitě musela přijít vlna nových žalob a nové exekuce by následovaly až poté, s určitým časovým rozestupem, který lze odhadnout řádově na jeden či více kalendářních měsíců.

Podle dostupných údajů lze sledovat pokles u exekucí již od prvních měsíců roku 2020. Například v lednu byl počet nových exekucí necelých 37 tisíc. Skokově se pak situace změnila během nástupu opatření proti pandemii koronaviru. V dubnu byl zaznamenán pokles nově zahájených řízení o zhruba 7,5 tisíc na necelých 29,5 tisíc. Následujícího měsíce května bylo exekucí ještě méně, přibližně 28 tisíc.

Na jednu stranu jde o pozitivní zprávu a mnozí by se mohli domnívat, že se situace s exekucemi v České republice výrazně lepší. Problematika však není tak jednoznačná. Pokud se podíváme na data o exekucích, ale pokud jsou přepočtena na hlavu, pak zjistíme, že průměrnému dlužníkovi naopak exekučních řízení přibývá. Před třemi lety vycházelo zhruba pět řízení na osobu, nyní má dlužník exekucí v průměru šest. Více než deset exekučních řízení mělo dokonce 131 tisíc Čechů.

Odborníci na exekuce jsou toho názoru, že jde většinou o takzvané dluhové pasti, do kterých se dlužníci dostanou v zásadě rychle a jednoduše, ale jen těžce se z nich dostávají ven. Může jít například o situaci, kdy dluh splácejí penězi půjčenými na vysoký úrok. Dlužníci se tak dostanou do ještě hlubších problémů způsobené tímto nově vytvořeným dluhem.

Soudy vyřídili více žádostí, než kolik nově dostaly

O objemu občanskoprávních žalob, který se nijak nezvýšil, již byla řeč. Provoz soudů, jakož i jiných institucí, byl pochopitelně během pandemie do jisté míry omezen. Během měsíců března a dubna došlo k odkládání soudních jednání. V květnu a následně červnu se situace zlepšila. Soudy vyřídily o 10 tisíc občanskoprávních sporů více, než kolik nově dostaly. Češi v první polovině letošního roku podali dokonce nejméně žalob za posledních osm let.

Až časem se ukáže, zda je trend snižování počtu exekucí dlouhodobý a stálý. Existují i názory, že jde jen o dočasnou změna. Nová vlna exekučních řízení by v případě naplnění těchto obav mohla přijít až později v letošním roce. Hlavními důvody mohou být potenciální růst nezaměstnanosti a také zhoršující se stav tuzemské ekonomiky, na kterou dolehne současná nebo dokonce nová vlna pandemie koronaviru. České ekonomika je samozřejmě navázána primárně na evropský trh, který byl již nyní v první vlně pandemie do značné míry negativně ovlivněn.

Exekuceinfo.cz