Slučování exekucí

Slučování exekucí je způsob, jak významně  omezit výdaje na více současně vedených exekuční řízení. Tyto výdaje mohou v případě bagatelních pohledávek znamenat značnou část celkově vymáhané částky.

Spojování exekučních řízení, vedených v rámci jednoho exekutorského úřadu je běžně používané již několik let. Od 1. 1. 2013 se dají exekuce spojovat i v rámci různých exekučních úřadů v rámci ČR.  Spojování exekučních řízení se týká zejména bagatelních závazků vůči dlužníkovi, kde náklady na vedení znamenají významnou část z celkové částky. V praxi systém funguje tak, že exekuční soud tato nařízení spojí a dlužník si následně vybere, který exekutor provede konečné exekuční řízení.

Zmíněná novela zákona upravuje jasná pravidla pro spojování exekucí. Stále platí, že by k případnému spojování mělo docházet hned od začátku exekučního řízení. To znamená, že už v době upomínkování násobným věřitelem v tzv. nalézajícím řízení, by se měly jednotlivé pohledávky spojit a následně podat na dlužníka návrh k zahájení exekučního řízení na místně příslušný exekuční soud.
Spojování exekucí je nástroj, který by  měl být finančně šetrnější k dlužníkům, kteří čelí více žalovaným dluhům. Významně se jim sníží celkové náklady exekuce.

Příklad: 

Paní Bláhová dostala tři pokuty za cestu autobusem bez platného jízdního dokladu. Pokuty včas neuhradila a vše tak dostal k řešení exekutorský úřad. Pokud by každá pokuta byla řešena v samostatném řízení, zaplatila by paní Bláhová  v každém řízení 1000 Kč pokutu a až 15000Kč poplatky exekutorovi a advokátovi.  Pokud však budou tyto exekuční nároky řešeny ve spojeném řízení, poplatky se budou platit pouze jednou. V tomto případě se tedy dojde ke zlevnění o více než 50% původní ceny.

Pokud advokát pohledávky nesloučí, může za něj jednotlivé žaloby spojit soud. Jestliže tak neučiní ani soud, může příslušný dopravní podnik použít získané exekuční tituly k tomu, aby se obrátil na soud s žádostí o zahájení exekuce. V této fázi má soud druhou možnost spojit navrhovaná řízení.

V případě, že ke sloučení nedojde, je možné dosáhnout sloučení i v již běžícím řízení, což je s vydanou novelou významně snazší, než tomu bylo dříve.

 

 

Exekuceinfo.cz