Postoupení pohledávky

Pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění sjednaného závazku. Jde v českém právním smyslu o věc jako například auto nebo židle. Můžeme s ní tedy mimo jiné disponovat – prodat ji dál.

Postoupení pohledávky je upraveno v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) pod paragrafy 1879 až 1887.

Jde o případ, kdy dojde ke změně osoby věřitele. Dlužník je pořád tatáž osoba, která má ale ve výsledku plnit (většinou poskytnout peníze) jiné osobě, než se kterou například původně smlouvu uzavírala. Věřitel má povinnost dlužníka informovat o této skutečnosti, aby mohl plnit správné osobě – novému věřiteli.

Exekuceinfo.cz