Kapitalizace pohledávky

Kapitalizaci pohledávky lze charakterizovat jako převedení pohledávky vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti. Jedná se o jeden z možných způsobů, jak vymáhat pohledávky. Nejlépe to lze pochopit na příkladu. Představte si, že vůči vaší společnosti má pohledávku jiná osoba (tedy vaše společnost někomu dluží). Namísto splacení této pohledávky přímo v penězích je možné pohledávku kapitalizovat a to tak, že váš dosavadní věřitel získá vlastnický podíl ve vaší společnosti.

Exekuceinfo.cz