Exekuční příkaz

Exekuční příkaz vydává exekutor poté, co mu bylo od soudu doručeno usnesení o nařízení exekuce. V příkazu je definován způsob, jakým bude exekutorem příslušná exekuce provedena.

Může se jednat o srážky ze mzdy, prodej movitých nebo nemovitých věcí, zřízení exekutorského zástavní práva atd.

Exekuceinfo.cz