Dražební vyhláška

Dražební vyhláška, nebo také usnesení o nařízení dražebního jednání k prodeji, je dokument soudního exekutora o prodeji movitých, případně nemovitých věcí. Obsahuje informace o příslušné dražbě jako je čas a místo konání, označení předmětu, nejnižší podání atd. Po ukončení zde lze nalézt i výslednou vydraženou cenu a další informace o průběhu dražby.

Vyhláška se doručuje dlužníkovi a dle druhu dražby případně i dalším subjektům jako je katastrální, finanční, nebo obecní úřad.

Dražební vyhláška je veřejně k dispozici na úřední desce příslušného exekutora, na portálu dražeb a v centrální evidenci exekucí.

Exekuceinfo.cz