Exekuce na výživné

Exekuceinfo.cz

K vymáhání výživného exekučně může dojít ve chvíli, kdy jeden z rodičů neplní svojí vyživovací povinnost, která mu je soudem uložena nebo ji plní pouze částečně. Při splnění alespoň jedné z těchto podmínek má druhý z rodičů možnost podat exekuční návrh, kde se rozlišují dva druhy exekuce na výživné.

Dlužné výživné, které zahrnuje dluh na výživném, který vznikl v minulosti. Při žádosti o dlužné výživné je nutné znát celkovou dlužnou částku a období, za které daný dluh vznikl.
Běžné výživné, o které můžeme žádat pouze ve chvíli, kdy již existuje dluh na výživném z minulosti. Je potřeba určit okamžik, od kterého bude do budoucnosti požadováno běžné výživné.

Pohledávky na výživném jsou při provádění srážek ze mzdy upřednostněny před ostatními přednostními pohledávkami.

Exekuceinfo.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *