Exekuce na výživné

K vymáhání výživného exekučně může dojít ve chvíli, kdy jeden z rodičů neplní svojí vyživovací povinnost, která mu je soudem uložena nebo ji plní pouze částečně. Při splnění alespoň jedné z těchto podmínek má druhý z rodičů možnost podat exekuční návrh, kde se rozlišují dva druhy exekuce na výživné.

Dlužné výživné, které zahrnuje dluh na výživném, který vznikl v minulosti. Při žádosti o dlužné výživné je nutné znát celkovou dlužnou částku a období, za které daný dluh vznikl.
Běžné výživné, o které můžeme žádat pouze ve chvíli, kdy již existuje dluh na výživném z minulosti. Je potřeba určit okamžik, od kterého bude do budoucnosti požadováno běžné výživné.

Pohledávky na výživném jsou při provádění srážek ze mzdy upřednostněny před ostatními přednostními pohledávkami.

Exekuceinfo.cz