Nezákonné exekuce

Na konci roku 2019 vydal Krajský soud v Ostravě rozhodnutí, které se v České republice týká potenciálně velmi vysokého počtu exekucí. Odhady hovoří až o čísle 200 tisíc řízení. Rozsudek hovoří o nezákonnosti exekucí, které vznikly zejména nesplacením nebankovního úvěru. Pokud je dlužník spotřebitelem a má ve smlouvě uvedenou rozhodčí doložku, pak podle tohoto rozsudku nemá být jeho exekuce přípustná. Podívejme se na tyto exekuce podrobněji.

Rozsudek dal za pravdu dlužníkovi, kterému odmítal exekutor vrátit peníze za neoprávněnou exekuci. Původně byl spor u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Exekutor se odvolal ke Krajskému soudu, který však jeho odvolání nevyhověl. Dlužník tak mohl získat peníze zpět. Tento případ není ojedinělý. V minulých letech se začala objevovat rozhodnutí, která dávají za pravdu spotřebitelům – dlužníkům.

Jádrem problému je protiprávní použití rozhodčích doložek ve smlouvách. Jde o ujednání ve smlouvě. Nejčastěji jde o smlouvu mezi spotřebitelem (fyzickou osobou) a věřitelem, kterým je nebankovní společností poskytující půjčky. Doložka stanovuje, že případný spor, který by ze smlouvy vyvstal, se nebude řešit u „klasického“ soudu. Místo toho se strany dohodnou pro mimosoudní řešení u soukromého rozhodce. Tento rozhodce bývá placen nebankovní společností (věřitelem). Existuje tak podezření, že může této straně během sporu nadržovat.

Zákaz těchto rozhodčích doložek přišel v roce 2016 a platí až dodnes. Nebankovní společnosti v minulosti zákaz obcházely, protože soukromý rozhodce byl pro ně výhodný. Vzhledem k tomu, že je těchto případů mnoho, setkáváme se s nimi dodnes. Navíc mnoho spotřebitelů o tomto zákazu rozhodčích doložek vůbec nevědělo. Smlouvu s nebankovní společností uzavřeli a následně se patřičně nezákonné exekuci nebránili, ačkoli mohli.

Zmíněný rozsudek Krajského soudu je první, který dospěl do zdárného konce. Nabyl právní moci neboli stal se pravomocným. Existovaly případy, kdy sice exekuce byla prohlášena za neoprávněnou, ale exekutorský úřad odmítl vyplatit peníze zpět. Po vynesení loňského rozsudku nebude pochyb o tom, že exekutor má povinnost částku dlužníkovi vrátit. Pokud by si peníze vymožené exekucí nechal, šlo by o takzvané bezdůvodné obohacení. Rovněž jde o náklady s exekucí spojené. Ty je povinen exekutor dlužníkovi vrátit také, jak říká rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Současně může toto rozhodnutí soudu kromě právních důsledků také dlužníky motivovat. Pokud se dříve dlužníci báli ozvat a situaci dále řešit, může jim takové rozhodnutí dodat sílu a odvahu pro další „právní boj“.

Podle expertů jsou exekuce dlouhodobý problém. Postiženo je na 900 tisíc lidí. Z tohoto počtu má tři a více exekucí téměř 500 tisíc osob. Vícenásobné exekuce jsou problematické, protože dlužníka mohou postupně „pohltit“. Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě může zastavit alespoň některé z více exekucí, které daný dlužník na svoji osobu má. I když to nemusí být nutně všechny, dlužníkům může pomoci každá ušetřená koruna. Problém rovněž bývá to, že vlastní náklady na určitou exekuci násobně převyšují vymáhanou částku. Pokud taková exekuce vznikla za pomocí smlouvy se zakázanou rozhodčí doložkou, může mít dlužník nárok také na vrácení nákladů.

Nutno je také dodat, že na vině většinou nebývají samotní exekutoři. Na počátku je protiprávní smlouva, respektive ta část, která sjednává mimosoudní řešení sporu. Doložky o takovém řešení jsou neplatné. Pokud se podle nich nebankovní společnosti přesto řídí, pak se může dlužník (jakožto druhá strana smlouvy) bránit soudní cestou. Systémově ale bohužel nejsou tyto neoprávněné exekuce řešeny. Podle advokátů na to nemají soudy kapacitu. Muselo by být přezkoumáno na 200 tisíc exekucí, jak již bylo zmíněno. V současné době tak dlužníkům nezbývá, než aby si sami zkontrolovali „jejich“ exekuční řízení. Pokud budou mít podezření, je situaci potřeba řešit co nejdříve. Jak totiž advokáti dodávají, pokud již dlužník částku nebankovní společnosti takto splatil, má smůlu. Na závěr je ale nutné zdůraznit, že zrušením protiprávní exekuce samotný dluh nezaniká. Jde hlavně o to zbavit se dodatečných nákladů s exekucí. Tyto náklady mohou často samotný dluh mnohonásobně převyšovat. Dlužníka tak mohou držet v dluhové pasti. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě může mnoha lidem pomoci se z této exekuční pasti dostat.

Exekuceinfo.cz