Úrok z prodlení

Pojem úrok zná každý základně finančně gramotný člověk. V případě úroků z prodlení jde o danou (procentuální) platbu, přirážku, kterou platí dlužník věřiteli v případě, že nevrátí dlužnou částku včas.

Úrok z prodlení bývá určen zejména smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem. Pokud úrok z nějakého důvodu není určen, použije se sazba vyhlašovaná Českou národní bankou (ČNB). Tato sazba se velice často mění, vzhledem k tomu, že je odvozena od reposazby ČNB. Vždy je potřeba přihlížet k právní úpravě dle doby vzniku úroků z prodlení, tedy lze použít sazbu úroků i zpětně.

Pro první pololetí roku 2020 jde o sazbu ve výši 10,00 % p.a., pro druhé pololetí roku 2020 o sazbu 8,25 % p.a.

Exekuceinfo.cz