Soudní exekuce

Jde o pojem používaný lidově. Správně v českém právním řádu rozlišujeme jednak exekuci a jednak soudní výkon rozhodnutí.

První pojem „exekuce“ je zobecnělý, znamená vlastní proces exekuce, více viz pojem exekuční řízení.

Druhý pojem „soudní výkon rozhodnutí“ se používá v případech, kdy se návrh na zahájení výkonu rozhodnutí podá k místně příslušnému okresnímu soudu (podle okresního soudu podle trvalého pobytu dlužníka). Soud následně nařizuje výkon rozhodnutí usnesením. Oproti exekuci samotné se musíme nejprve obrátit na soud. Navíc musí věřitel určit či „vyčíslit“ majetek dlužníka sám, zatímco u exekuce za něj tuto část řízení vykonává soudní exekutor.

Soudní exekutoři u nás v České republice fungují od reformy v roce 2001. Od té doby využití jejich služeb stoupá a v souvislosti s tím se také zvýšila dobytnost (vymahatelnost) dluhů.

Exekuceinfo.cz