Sloučení exekucí

Sloučení exekucí patří mezi instituty, které slouží k udržení hospodárnosti procesu exekuce. Pokud například jede cestující v MHD třikrát načerno, ve stejném městě, pak by nedávalo smysl, aby proti němu vedl dopravní podnik celkem 3 exekuce. Proto v českém právním řádě po novele exekučního řádu nalezneme institut sloučení exekucí.

Sloučení se řídí exekučním řádem, konkrétně jde o ustanovení § 37 odst. zákona č. 120/2001 Sb. Podmínky jsou nastaveny takto:

  • Jedná se o exekuci směřující proti stejnému (jednomu) dlužníkovi.
  • Exekuce jsou u stejného exekutora.
  • Jedná se o stejného (jednoho) věřitele.
Exekuceinfo.cz