Evidence dlužníků: víte, jak zjistit dluhy anonymně a ihned?

Pokud chcete v České republice prověřovat svou či kohokoli jiného solventnost, respektive všechny jeho existující dluhy, zapomeňte na jednotný systém, z něhož by bylo vše zjistitelné. K dispozici je momentálně pouze více samostatných registrů – navíc některé z nich s omezenými možnostmi kontroly, popř. specifickými podmínkami pro získání jakýchkoliv informací. Za nejdostupnější z nich lze považovat evidenci dlužníků. Jedná se o databázi dlužníků, kteří se potýkají s prodlením úhrady svých závazků a tyto jsou pak řešeny exekutory. Jinak řečeno dluhy nesplácejí tak dlouho, až musí být vymáhány formou exekuce. Dostávají se tak do dlužnické databáze – konkrétně již zmíněné evidence dlužníků či též registru exekucí, neboť exekutoři mají zákonnou povinnost jimi vedené exekuce do něj zapisovat. Jelikož tuto databázi spravuje přímo Exekutorská komora ČR, je výpis z této databáze zárukou ověřených dat. 

Pokud chcete prověřit libovolný subjekt a vyhnout se registraci, nutnosti doložení dokumentů jako písemný souhlas kontrolovaného, ověření podpisu nebo totožnosti, doporučujeme do evidence dlužníků nahlédnout na webu Kontrolaexekuce.cz. Prostřednictvím tohoto webu je výpis z této evidence dlužníků dostupný ihned a bez nutnosti zasílat jakékoliv dokumenty poštou, což celý proces u jiných registrů výrazně komplikuje.

Jak získat výpis z evidence dlužníků?

Získat informace z centrální evidence dlužníků nevyžaduje žádné specifické údaje. Pokud chcete zjišťovat existenci nějakých závazků po splatnosti u osoby, připravte si jméno, příjmení, datum narození. V případě, že některou z těchto informací neznáte, a víte, že daná osoba podniká, je možné ji najít ve veřejně dostupném živnostenském nebo obchodním rejstříku. Vyhledávat lze i podle rodného čísla, nicméně to je případně nutné znát, protože nejde o veřejně dohledatelný údaj. V evidenci dlužníků je možné prověřit i právnické osoby – firmy nebo podnikatele. Do systému se v tomto případě zadává IČO, které bývá často uvedeno na webových stránkách společnosti, případně ho také naleznete online ve již zmíněných rejstřících. 

Evidence dlužníků a výsledek kontroly

Po zadání výše uvedených údajů je z evidence dlužníků / registru exekucí vygenerován výsledek v podobě výpisu. K nahlédnutí je jednak ihned, jednak je zasílán i jako odkaz na vámi uvedený e-mail. Co se z výpisu dozvíte? V první řadě má-li hledaný subjekt nějaké aktivní exekuce, a pokud ano, pak i jejich počet. Podrobnosti jako výše dlužné částky, kontakt na exekutora a další údaje bývají obvykle uvedeny v detailu záznamu. Jediné, co již zjistitelné není, jsou ukončené exekuce. V rámci určité lhůty (zpravidla 15 dní) totiž následně dochází k jejich výmazu. Pokud je systém i přes ukončení dál eviduje, může jít o zanedbanou povinnost exekutora. Z databáze totiž nejsou mazány automaticky, za výmaz je zodpovědný právě exekutor. Proto doporučujeme po uvedené lhůtě provést i kontrolní výpis a ověřit si, zda k výmazu skutečně došlo a exekuce už není dohledatelná.

Bude mě výpis z evidence dlužníků něco stát?

Ověřit si platební morálku subjektu nahlédnutím do evidence exekucí je sice přístupné všem, nicméně vždy za poplatek. Povinnost za tuto službu platit si neurčují subjekty samy, ale řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., jíž je poskytování informací z této databáze regulováno. Uživatel má povinnost platby za výpis i každý jednotlivý detail záznamu. Proč není možné zjistit informace o dlužnících zcela zdarma? Mimo určité administrativy, jež je s evidencí spojena, je jedním z důvodů i snaha zamezit nadužívání takové služby, tj. aby si každý neprověřoval každého. Pokud se setkáte s portálem, který tuto službu nabízí bezplatně, vyvarujte se vyplňování jakýchkoliv informací. Zpravidla totiž nejde o nic jiného než vylákat z vás citlivé osobní údaje a naoplátku poskytnout výpis nulové hodnoty. 

Co je dobré vědět: Zajímá vás, jak výpis z registru vypadá a na co si dát pozor, abyste se vyvarovali rizik jako je zneužití osobních údajů? Doporučujeme k přečtení článek registr dlužníků.

Proč někoho kontrolovat v evidenci dlužníků? Začněte u sebe

Než se rozhodnete zjišťovat, jestli někdo jiný má nebo nemá nějaké nesplacené závazky, které se vymáhají v podobě exekuce, doporučujeme začít u sebe. Výpis z evidence dlužníků vám umožní získat přehled o všech existujících závazcích v prodlení, který je k jejich řešení nezbytný. Banalita typu nespárovaná platba, zapomenutá pokuta v MHD apod. totiž mohla způsobit tzv. nevědomou exekuci, kdy dlužník o svých exekucích nic netuší do doby, než mu začnou komplikovat život. S tím souvisí i další důvod, proč v evidenci dlužníků prověřovat sám sebe. Chystáte-li se žádat např. o úvěr, potřebujete potvrzení, tzv. jistotu bezdlužnosti, že nemáte dluhy, abyste se vyvarovali zamítnutí žádosti. Pokud vám žádost už byla zamítnuta a vy chcete zjistit, jestli nebyl důvodem nějaký závazek v prodlení, může být výpis též užitečný.

Další příklady situací, kdy evidenci dlužníků využít

Výhodou lustrování subjektů v evidenci dlužníků je fakt, že se tím nenaruší vzájemná důvěra. Prověřovaný člověk se nikdy nedozví, že ho někdo kontroloval. Přitom situací, kdy využití evidence dlužníků doporučit, není přitom málo.

Prvním krokem by měla být například tehdy, kdy vybíráte nového nájemce a potřebujete mít jistotu, že bude řádně platit. V opačném případě hrozí, že jeho exekucemi bude dotčen i váš majetek. Výpis z evidence exekucí je nápomocný i při koupi automobilu, případně nemovitosti. Tím, že si ověříte, že prodávající nemá exekuce, vyvarujete se rizika možného pozdějšího zabavení předmětu koupě. Stejně tak jednáte-li o nové obchodní spolupráci, je výpis způsobem, jak si ověřit spolehlivost potenciálního partnera. V neposlední řadě může pomoci i v osobní rovině, a to pokud si nejste jistí, jak na tom váš nový partner je v oblasti financí a jestli je transparentní ohledně svých závazků z minulosti. Případná exekuce se totiž může dotknout i společného jmění.

Všechny tyto příklady jsou jen několik málo z řady situací, kdy lze výpis z evidence exekucí více než doporučit. 

Exekuceinfo.cz