Bezplatná právní pomoc poskytovaná ČAK

Česká advokátní komora je profesní organizací, která sdružuje všechny advokáty v České republice. Členství je pro advokáty povinné. Advokáti obvykle poskytují své služby za úplatu. Výjimku mohou tvořit takzvané pro bono případy, kdy advokát pracuje pro klienta bez nároku na odměnu. Při splnění určitých podmínek můžete zažádat o bezplatnou právní pomoc, kterou vám poskytne advokát prostřednictvím České advokátní komory. V tomto článku se podrobněji na tyto podmínky podíváme. Popíšeme si také, jak taková porada s advokátem, resp. bezplatná právní pomoc může vypadat.

Bezplatná právní pomoc a podmínky pro její získání

Začněme podmínkami. První podmínkou je zjednodušeně řečeno situace, kdy účastník civilního nebo trestního řízení nedostane soudem přiděleného zástupce. Současně podle druhé podmínky si tato osoba nemůže zajistit poskytnutí právních služeb jinak, jiným způsobem. Tato druhá část v praxi znamená, že klienta odmítnou alespoň dvě advokátní kanceláře (nebo advokáti), které žadatel oslovil. Skutečnost se prokazuje písemným potvrzením těchto kanceláří o tom, že žadatele odmítly. Žadatel nesmí být v době žádosti již zastoupen jiným advokátem.

Současně platí, že žadatel musí spadat do určité příjmové kategorie. Přesněji řečeno, průměrný měsíční příjem osoby, která žádá, nebo osob s ním společně posuzovaných za posledních 6 měsíců před podáním žádosti nepřesáhne trojnásobek životního minima. Aktuálně (pro rok 2022) je tento trojnásobek na úrovni přibližně 11 580 Kč, pokud jde o samostatně žijící dospělou osobu bez dětí. Pokud by žadatel pečoval o 2 děti (6 a 15 let), pak by trojnásobek minima byla částka 23 820 Kč. Každopádně jde o poměrně nízkou částku posuzovanou za půl roku.

Můžeme říci, že mnoho lidí s pravidelným příjmem ze zaměstnání do takové kategorie spadat nebude. Zákon ale počítá také s tím, že pokud jsou pro to důvody zvláštního zřetele hodné, lze od této podmínky upustit. Mohlo by například jít o osoby, které se dostaly nenadále do tísnivé situace, přestože jejich příjmy byly za poslední půl rok před žádostí relativně vysoké. 

Práva žadatele o bezplatnou právní pomoc

Nyní se podívejme, na co má žadatel za splnění výše uvedených podmínek právo. Vycházíme zde ze zákona o advokacii. Konkrétně jde o ustanovení § 18, doplněné o § 18a a 18c.

Právní poradu poskytuje výhradně advokát. Tedy jde o profesionála, který je zapsaný na seznamu advokátů u Komory a který prošel advokátními zkouškami. Porada má informativní charakter. Tedy žadatel by se na této poradě měl dozvědět všechny potřebné informace pro jeho konkrétní případ. Samozřejmě se může během konzultace advokáta doptávat nebo s ním konzultovat svoje konkrétní potřeby. Bezplatná právní porada trvá minimálně 30 minut. Celkově má každý žadatel, kterému je vyhověnu, za jeden kalendářní rok nárok na 120 minut porad. Můžete si tak rozložit svůj čas až na čtyři jednotlivé konzultace.

V neposlední řadě dodejme, že žádost se podává na předepsaném formuláři Komoře. Tento formulář určuje Ministerstvo spravedlnosti a je zdarma dostupný na webových stránkách Komory (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617). Také je třeba mít na paměti, že ačkoli samotná právní porada je bezplatná, žadatel odvede Komoře poplatek 100 korun za vyřízení žádosti. V porovnání se skutečnou cenou komerčního právního poradenství jde ale o zanedbatelnou částku.

Exekuceinfo.cz