Dražebník

Dražebníkem je právnická nebo také fyzická osoba, která organizuje aukci (dražbu) věci nebo věcí. Může jít jak o věci movité, tak nemovité, a to v malé či velké hodnotě.

Dražebník (organizátoři dražby) se musí řídit zákonem č. 26/2000 Sb. (Zákon o veřejných dražbách). Tento zákon blíže zákonně definuje pojmy jako dražba, navrhovatel, účastník apod.

Dražebník musí být zapsaný v seznamu Ministerstva pro místní rozvoj, jde o volnou živnost. Licitátor (ten, kdo působí v průběhu dražby jako moderátor) nemusí být tatáž osoba jako dražebník.

Exekuceinfo.cz