Tagged in: dražebník

Dražebník

Dražebníkem je právnická nebo také fyzická osoba, která organizuje aukci (dražbu) věci nebo věcí. Může jít jak o věci movité, tak nemovité, a to v malé či velké hodnotě. Dražebník (organizátoři dražby) se musí řídit zákonem č. 26/2000 Sb. (Zákon o veřejných dražbách). Tento zákon blíže zákonně definuje pojmy jako dražba, navrhovatel, účastník apod. Dražebník musí […]