Situace po pandemii koronaviru – nová vlna exekucí

Ačkoli podle aktuálně dostupných informací Exekutorské komory počet nových exekucí letos výrazně klesl, stále existují statisíce lidí, proti kterým je vedena více než jedna exekuce. V současné době je exekucemi potenciálně ohroženo mnoho zaměstnanců i živnostníků. V následujících měsících letošního roku by mohlo podle pesimistických odhadů dojít k nárůstu počtu exekucí a případně také osobních bankrotů. To platí za předpokladu, že přibude lidí, které budou mít finanční problémy v souvislosti s nepříznivým vývojem ekonomiky.

Podle odborníků na exekuce se potenciální problémy týkají až 700 tisíc Čechů. Některé odhady dokonce hovoří o celém 1 milionu lidí, kteří mohou mít problémy. Někteří situaci srovnávají s ekonomickou krizí, kterou jsme prošli v roce 2009. Počet exekucí tehdy velmi prudce rostl.

Vzhledem ke karanténním opatřením, která omezila mnoho podniků v jejich činnosti, přišli zaměstnanci o část svých pravidelných příjmů. V případě nařízené karantény pobírali zaměstnanci jen 60 procent své mzdy. Případně pokud byli doma s dětmi, pak pobírali dávky na ošetřovné. Opět však nešlo o celou, plnou mzdu. Problémy se mohly týkat i živnostníků. Takřka ze dne na den muselo zavřít mnoho restauračních podniků, řemeslníků a podobně.

Nejhůře jsou na tom nyní samozřejmě lidé s nízkými příjmy. Ti obvykle potřebují doslova každou korunu, aby dokázali zaplatit nájem, poplatky za energie a jiné výdaje na chod vlastní domácnosti. Pokud mají lidé problém s placením svých pravidelných výdajů, ale do této doby vždy včas a řádně platili, nejlepší je zkusit domluvu. Odborníci radí, že je důležité nenechat případnou dlužnou částku spadnou až do exekuce. K ní vede cesta přes občanskoprávní soudní řízení. Věřitel nejprve dlužníka musí zažalovat a spor vyhrát. Ještě předtím, než tak učiní, zde existuje prostor pro domluvu na dobrovolném splácení. Například lze dohodnout splátkový kalendář, tak aby oběma stranám vyhovoval.

Podle České asociace povinných, která sdružuje lidi v exekuci, je situace nyní horší z toho důvodu, že někteří dlužníci se ještě nestihli vzpamatovat a dosud nesplatili dluhy ze zmíněné krize roku 2009. Situace je ale v jednom ohledu odlišná. V dubnu vláda schválila možnost odložit si splátky až do října 2020. Česká národní banka eviduje na 175 tisíc takových žádostí a v drtivé většině z nich (161 tisícům) bylo vyhověno.

Mnoha lidem takové odložení splátek jistě pomůže. Vyvstává však otázka, do jaké míry jde pouze o posunutí problému na pozdější dobu, konkrétně na listopad, kdy právem zaručené moratorium vyprší. Podle pesimistického scénáře může navíc dojít k návratu pandemie koronaviru, která by mohla opět ochromit tuzemskou i světovou ekonomiku a problémy ještě umocnit.

Důsledkem pandemie koronaviru může být i poměrně velký růst nezaměstnanosti. Česká republika měla v posledních letech nejmenší nezaměstnanost v celé Evropské unie. Letos by mohlo podle odhadů ministryně práce přijít o práci až 230 tisíc lidí.

Odborné organizace, které se zabývají pomocí lidem ve finanční tísni, apelují na politiky, aby do svých programů zařadili novelizaci exekučního řádu. Padají například návrhy na zastavení starých nevymahatelných pohledávek. U některých exekucí je totiž prakticky nemožné peníze od dlužníka vymoci, protože ten buď žádný majetek nemá, dlouhodobě nepracuje, případně tento dlužník pracuje „načerno“ a nechává si odměnu vyplácet „na ruku“ v hotovosti.

Dalším bodem navrhované novely by mohlo být zavedení systému teritoriality exekutorů. Tato změna by se projevila tak, že jeden dlužník by měl vždy jen jednoho „svého“ exekutora, který bude navíc přidělen podle místa trvalého bydliště dlužníka. Takový systém dnes v právním řádu České republiky není zakotven. Těmito návrhy se bude zabývat ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny nejdříve v září letošního roku.

Exekuceinfo.cz