Jak si vybrat exekutora

V České republice platí volný „trh“ s exekutory. Je pouze na vašem uvážení (v případě věřitele), jakého exekutora zvolíte. Není přitom rozhodující ani místo bydliště (věřitele nebo dlužníka), ani sídlo společnosti. 

Seznam všech zapsaných exekutorů eviduje Exekutorská komora ČR. Dostupný je na webových stránkách http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru. Z těchto si volně můžete vybírat. Na následujících řádcích se dozvíte rady a tipy pro výběr.

Jeden z prvních ohledů, které je dobré při výběru zvážit je vzdálenost exekutora od dlužníka. Platí sice, že si nemusíte vybírat toho nejbližšího, ale je to častou a vlastně i žádanou praxí z několika důvodů. Prvním z nich je fyzická blízkost subjektů. Exekutor a jeho zaměstnanci nemusí dojíždět stovky kilometrů, pokud by sídlili na druhé straně republiky. Bude zde určitá úspora na hotových nákladech za exekuci – díky malé vzdálenosti. Výhodou je samozřejmě i menší vzdálenost mezi exekutorem a věřitelem. Ten si může flexibilněji dohodnout schůzky a může kontrolovat exekutorovu práci častěji. 

Druhým důvodem je znalost místních poměrů. Pokud exekutor zná místní obyvatele dané obce nebo zná například tamní zaměstnavatele, může si exekutor mnoho věcí pohlídat. Třeba to, že dlužník skutečně plní své závazky, že se účelově nezbavuje majetku a podobně. To je samozřejmě těžší, pokud je dlužník z většího města. V Praze nebo Brně může být potenciální obcházení soudního exekutora jednodušší než v malém městě.

Někteří soudní exekutoři nabízejí i doplňkové služby navíc. K nim patří pravidelné informování klientů, hlídání insolvenčního rejstříku nebo také dálkové nahlížení do spisu. Zejména v současné době pandemie může být elektronicky zprostředkovaný spis u exekutora velkou výhodou. Některé úřady nyní ruší hodiny pro veřejnost a klientům omezují návštěvní hodiny. Proto se tyto nadstandardní služby mohou hodit, zvláště pak, pokud se bude i nadále omezovat osobní setkávání. 

Další rada se odvíjí od počtu pohledávek. Pokud jako věřitel máte jednoho dlužníka s mnoha jednotlivými pohledávkami, vyplatí se jednoznačně vybrat jen jednoho exekutora, který se tímto bude zabývat. Nedává smysl zvolit různé exekutory pro každý jeden dluh. Náklady by byly podstatně větší a také efektivita vymáhání by byla řádově nižší.

Tak jako v jiných oborech lidské činnosti, také u exekutorů dejte na pověst, a hlavně osobní zkušenost. Pokud ne vaši vlastní, pak na zkušenost buď veřejně sdílené na internetu nebo ještě lépe vašich známých, rodiny nebo také profesionálů z oboru. V drtivé většině případů konzultujete situaci s vaším advokátem, ještě než si hledáte vlastního exekutora. Advokáti mohou mít v tomto ohledu zkušenosti a exekutora vám mohou doporučit. Stačí se jen zkusit zeptat.

Mezi doporučené tipy patří také jednoduše komunikovat s exekutorem předem. Stačí sepsat svoji představu a vyladit alespoň větší část postupu předem. Podle e-mailové nebo telefonické komunikace také zjistíte, jak je vám exekutor nebo jeho zaměstnanec sympatický, jak si rozumíte a jak vám ochotně vychází vstříc. V případě, že vám v kanceláři nikdo nebude brát telefon, případně odpověď na váš mail dostanete pozdě, svědčí to minimálně o nízké efektivitě exekutorského úřadu. Základní představu o fungování úřadu byste měli získat také z webových stránek. Pozor ale i na možnost, kdy sice webová prezentace exekutora bude krásná, ale hned po prvním telefonu získáte opačný dojem.

Jaký je postup, když už si „svého“ exekutora vyberete? Pošlete mu návrh na zahájení exekuce. Takzvaný exekuční návrh obsahuje ze zákona: označení vámi zvoleného exekutora, údaje o vás, pokud jste v roli věřitele (tedy údaje o navrhovateli). Uvádí se také, co má exekuce vymoci, většinou jde o dluh vyjádřený v penězích, a na základě jakého rozhodnutí (například soudního) má být vymáháno. Tento návrh vlastnoručně podepíšete a opatříte aktuálním datem. Pokud byste náhodou na nějakou součást zapomněli, exekutor vás vyzve k doplnění.

Pak se již nemusíte o nic starat. Soudní exekutor je profesionál a postupuje dále samostatně. Mezi jeho základní úkony patří prověření majetku dlužníka. Exekutor a jeho úřad zjišťují, jaké prostředky dlužník má, tedy z jakého majetku bude možné dluh zajistit. Podle toho je zvolen nejlepší postup. Pokud by dlužník sice neměl hotovost, ale měl by mnoho hodnotných věcí, pak se nařídí jejich prodej v dražbě. Pokud dlužník pracuje a má stálý a dostatečný příjem, přichází v úvahu srážky ze mzdy a tak dále. Výtěžek z exekuce, kterou provede vybraný exekutor, je vyplacen věřiteli, který si jej vybral.

Před samotným vymáháním je třeba si vyhodnotit, zda tato cesta má cenu. Pokud máte „svého“ advokáta, lze to probrat s ním a až posléze postoupit na exekutorský úřad. Někteří exekutoři požadují po oprávněném (věřiteli) složení zálohy. V případě neúspěšného vymáhání tato záloha pokryje sice náklady, ale vám nic nepřinese. Zda konkrétní exekutor bere automaticky zálohu si předem zjistěte.

Dobré je vědět, zda náhodou není dlužník v insolvenci. To lze zjistit jednoduše v insolvenčním rejstříku. Ten je zdarma přístupný na webu Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Dále je zde Centrální evidence exekucí. Tu vede Exekutorská komora ČR. Zdarma se připojíte přes web www.ceecr.cz. Uživatelé se musí registrovat. Platí se za výpisy, jeden stojí 60,-Kč. Oba seznamy doporučujeme navštívit ještě před zajištěním advokáta nebo exekutora. Každý věřitel by si měl nejprve rozmyslet, zda se mu vymáhání potenciálně vyplatí.

Exekuceinfo.cz