Tagged in: plat

Exekuce na plat

Exekuce na plat/mzdu je jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dlužné částky od dlužníka. Zaměstnavatel obdrží od pověřeného exekutora exekuční příkaz, na základě kterého je povinen zaměstnanci provádět srážky z platu. Způsob výpočtu srážek: Při exekuci na plat zůstává zaměstnanci určitá část platu, kterou mu zaměstnavatel musí ponechat, tzv. nezabavitelná částka, která pro rok 2019 činí […]