Přednostní exekuční pohledávka

Přednostní exekuční pohledávky

Přednostní pohledávky jsou jasně definovány zákonem a jsou uvedeny v následujícím přehledu. Všechny ostatní neuvedené případy pohledávek jsou pak z pohledu exekučního řízení brány jako nepřednostní.

 • Pohledávky výživného
 • Pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • Pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy
 • Pohledávky daní a poplatků
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení
 • Pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • Pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • Pohledávky regresí náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné Pracovní neschopnosti nebo karantény
Exekuceinfo.cz