Tagged in: bankrot firmy

Bankrot firmy

Bankrot firmy je lidové označení pro úpadek obchodní společnosti. Všechny okolnosti a náležitosti se v České republice řídí a jsou upraveny zákonem č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně se zkráceně nazývá „insolvenční zákon“. Podrobněji rozebírá okolnosti bankrotu – úpadku § 3. Obecně lze říci, že pokud je dlužník právnickou […]