Tagged in: průběh exekuce

Exekuční řízení

Jde o vykonávací řízení, které podléhá exekučnímu řádu, tedy zákonu č. 120/2001 Sb. Jeho úkolem je vykonat rozhodnutí soudu v případě, že je pravomocné a dlužník neplnil dluh věřiteli dobrovolně a včas. Jeho průběh je poměrně složitý, obecně dělíme exekuční řízení následovně: Návrh na provedení exekuce – podává věřitel, který má exekuční titul (viz heslo „exekuční […]