Tagged in: úpadek

insolvence firmy

Firmou v obecném slova smyslu rozumíme útvar, který je založen a řízen lidmi a jeho hlavní náplní je vytváření nějaké činnosti, která vede k zisku či jinému společenskému užitku. Někdy namísto firmy hovoříme také o společnosti či podniku. Pro účely insolvence ale nejčastěji používáme termín právnická osoba. Pokud tedy chceme zjistit, jak postupovat při insolvenci firmy, je […]