Nárůst žádostí o bezplatnou právní pomoc

Podle statistik, které zveřejnila Česká televize, roste počet žádostí o bezplatnou právní pomoc. Asociace občanských poraden jich od ledna do srpna roku 2021 zaznamenala přibližně 35 tisíc. Jde o přibližně desetiprocentní nárůst.

Lidé se v roce 2021 radili zejména o těchto tématech: výkon exekuce (exekuční řízení) nebo nárok na výživné (např. při sporu o děti). Díky vybraným právním poradnám si mohou lidé požádat o bezplatnou právní pomoc. To znamená, že místo placené právní pomoci advokáta, exekutora nebo notáře jdou za jinými experty z oboru. Za jejich služby platit nemusí.

Jak je to možné? Často jde o neziskové organizace, které fungují na základě dotací ze státního rozpočtu, případně od soukromých donátorů. Účel těchto organizací není nikdy dosažení zisku, nejde o podnikatelskou činnost. Odborníci (právníci nebo advokáti), kteří jsou v této organizaci zaměstnání, dostávají mzdu jako každý jiný zaměstnanec v oboru.

V některých případech může jít také o dobrovolníky z řad profesionálních advokátů. Pak jde o takzvanou „pro bono“ činnost. Tu vykonávají advokátní kanceláře v rámci přijetí určité společenské odpovědnosti. Pro bono činnost funguje jako výše zmíněné právní poradny s tím rozdílem, že služby poskytuje sama advokátní kancelář. Nebývá zde založena samostatná organizace, komunikace a vše potřebné probíhá přímo s advokáty. Pro bono činnost je typicky podmíněná sociální situací potenciálního klienta. Pokud by za advokátem přišel na první pohled majetný člověk, nejspíš by nepochodil. Pro bono klientela většinou vychází z finančně nezabezpečených poměrů.

Nyní zpět ke statistice bezplatného poradenství. Za období do srpna bylo v roce 2021 podáno „jen“ kvůli dluhů přibližně 12 tisíc dotazů. Kromě samotného dluhu řeší lidé situaci, kdy se změnil zákon, ať už jde o občanský zákoník, exekuční řád. Dlužníci se mnohdy v „džungli paragrafů“ nedokážou sami efektivně zorientovat. Proto vyhledají odborníky.

Porovnejme si ale nadepsaný údaj s počtem lidí v exekučním řízení. Jen za rok 2020 přibylo na 400 tisíc nových exekucí. Nemusí to nutně znamenat, že se všechny zabývaly peněžními dlužníky. Nicméně stále jde o poměrně značný nepoměr lidí, kteří hledají bezplatnou pomoc a těch, kteří o této možnosti buď nevědí, nebo řeší věci svépomocí.

Bezplatnou právní poradu poskytuje kromě neziskových organizací a jednotlivých kanceláří nabízí také Česká advokátní komora (ČAK). Podle tajemníka ČAK bývá nejčastějším dotazem problém s exekucí (nebo více exekučními řízeními naráz). O pomoci, kterou Komora zdarma nabízí, se dozvíte více v samostatném článku.

Shrňme, že za prvních osm měsíců roku 2021 se v České republice vyřídily desítky tisíc právních dotazů. Velká část z nich směřovala na dluhy a exekuce. Podle dostupných počtu řízení ale mohla část dlužníků nebo i povinných zůstat bez právní rady.

Exekuceinfo.cz