Exekuční příkaz

Exekuční příkaz vydává exekutor poté, co mu bylo od soudu doručeno usnesení o nařízení exekuce. V příkazu je definován způsob, jakým bude exekutorem příslušná exekuce provedena. Může se jednat o srážky ze mzdy, prodej movitých nebo nemovitých věcí, zřízení exekutorského zástavní práva atd.

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška, nebo také usnesení o nařízení dražebního jednání k prodeji, je dokument soudního exekutora o prodeji movitých, případně nemovitých věcí. Obsahuje informace o příslušné dražbě jako je čas a místo konání, označení předmětu, nejnižší podání atd. Po ukončení zde lze nalézt i výslednou vydraženou cenu a další informace o průběhu dražby. Vyhláška se doručuje dlužníkovi […]

Jak na zastavení exekuce

V roce 2013 soudy nařídily podle exekutorské komory 820 420 exekucí. Vymáhání pohledávek ze strany exekutorů je mediálně často probírané téma a ne vždy probíhá vše v pořádku a v souladu se zákonem. Jak se tedy bránit proti pochybení exekutora, nebo neoprávněné exekuci? V několika bodech vám popíšeme,  jaké lze udělat kroky k  zastavení exekučního řízení.

Solus

Solus (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům). Jedná se o registr zájmových skupin, který se skládá z 34 členů. Primárně se jedná o poskytovatele půjček, telekomunikační a energetické společnosti. Tento registr slouží k sdílení informací o platební morálce mezi členy sdružení.