Podání podnětu k průběhu exekuce (1)

Pokud nastane problém například během výkonu exekuce nebo během komunikace s exekutorský úřadem, mají všechny zúčastněné osoby možnost vzniklé problémy řešit. Nabízí se podání podnětu. 

V tomto článku se dozvíte, kam máte podnět podat a jakým způsobem podání podnětu realizovat. Exekutorská komora také doporučuje před skutečným podáním podnětu zkontrolovat Často kladené otázky, které naleznete na jejich webových stránkách, které jsou vám volně dostupné.

Podání podnětu – vždy písemně

První důležitá informace je, že podnět musíte podat vždy písemně. Jako první možnost se nabízí podání podnětu pomocí formuláře na webu Exekutorské komory v rámci její e-poradny. Tato on-line poradna je pro všechny zdarma a probíhá vždy v předem daný termín. Doporučujeme si předem zjistit, kdy budou pracovníci Komory k dispozici, bývá to zpravidla jednou za týden od 9 do 12 hodin.

Druhou možností je využít e-mailovou adresu podatelna@ekcr.cz. Je však potřeba upozornit potenciální tazatele, že v případě stížnosti je nutné, aby dodali tzv. zaručený podpis. To znamená, že musíte mít zakoupený speciální certifikát podle platného nařízení Evropské unie (podpis odpovídá uznávaným certifikátům). Prosté dotazy ale pracovníci Komory vyřizují i bez zaručeného elektronického podpisu.

Tazatelé mohou pro podání podnětu nebo dotazu využít také svou datovou schránku. Ta má oproti prostému e-mailu jednu výhodu. Protože se do tzv. „datovky“ přihlašujete pomocí speciálních přihlašovacích údajů, počítá se s tím, že podnět podáváte opravdu vy. Komora by po vás proto neměla chtít další ověřování podpisů (např. pomocí certifikátů). Adresa datové schránky Exekutorské komory je následující: vfrai9p. Adresáta zprávy (jeho schránku) vyberete přímo v on-line aplikaci před odesláním zprávy.

V případě, že neovládáte elektronické prostředky, můžete zvolit klasickou cestu. Tou je zaslání podnětu nebo dotazu poštou. Poštovní adresa na Exekutorskou komoru je následující: Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno. Oproti například České advokátní komoře exekutoři sídlí v Brně. Pokud bydlíte poblíž Komory, pak by mělo být možné donést svůj dotaz v písemné podobě také osobně na adresu sídla. V tomto případě ale můžeme doporučit se předem domluvit s pracovníky. Využít můžete infolinku Komory, tel. číslo + 420 515 917 586.

V příštím článku se podíváme, jaké obsahové náležitosti by měl mít správný podnět k Exekutorské komoře.

Exekuceinfo.cz