Články v kategorii: Slovník

Konsolidace půjček

Konsolidace půjček nebo spojení více půjček do jedné. V případě, že má dlužník více úvěrů, může si je sloučit do jediného. Takový postup má své výhody i nevýhody. Výhody konsolidace půjček Zjednodušení platby – stačí splácet na jeden účet jedinou půjčku. Jednotné poplatky – platíte poplatky jedné společnosti nebo bance. Snížení splátky – splácení pak bude […]

Kapitalizace pohledávky

Kapitalizaci pohledávky lze charakterizovat jako převedení pohledávky vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti. Jedná se o jeden z možných způsobů, jak vymáhat pohledávky. Nejlépe to lze pochopit na příkladu. Představte si, že vůči vaší společnosti má pohledávku jiná osoba (tedy vaše společnost někomu dluží). Namísto splacení této pohledávky přímo v penězích je možné pohledávku kapitalizovat a […]

Insolvenční soud

Insolvenční soud je soud, který vede insolvenční řízení dlužníka. To znamená, že k tomuto soudu podáváte například insolvenční návrh a soud rozhoduje o všech dalších věcech spojených s vedením insolvenčního řízení. Pokud se jedná o fyzickou osobu, je insolvenčním soudem krajský soud v kraji, kde má dlužník trvalé bydliště. Pokud se jedná o právnickou osobu, je to krajský […]

Podmínky insolvence

Insolvence nebo také oddlužení či osobní bankrot je způsob řešení tíživé situace, při které není člověk schopen splácet své dluhy. Oddlužení je určeno především fyzickým osobám nepodnikatelům, případně fyzickým osobám podnikatelům, u kterých je však nutný souhlas jejich věřitelů v případě, že dluhy pramení z podnikání. Mezi nejdůležitější podmínky insolvence patři: Dlužník musí mít dva a více věřitelů, jeho […]

insolvence firmy

Firmou v obecném slova smyslu rozumíme útvar, který je založen a řízen lidmi a jeho hlavní náplní je vytváření nějaké činnosti, která vede k zisku či jinému společenskému užitku. Někdy namísto firmy hovoříme také o společnosti či podniku. Pro účely insolvence ale nejčastěji používáme termín právnická osoba. Pokud tedy chceme zjistit, jak postupovat při insolvenci firmy, je […]

Exekuční příkaz

Jedná se o rozhodnutí pověřeného soudního exekutora, jakým konkrétním způsobem bude provádět exekuci. Způsobů provádění exekuce může být více, záleží na exekutorovi, jaký způsob si zvolí (např. srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet nebo na majetek dlužníka, daňový bonus atd.) Zvolený způsob je v exekučním řízení podrobně popsán. Vydání exekučního příkazu předchází 30denní lhůta […]

Exekuce na výživné

K vymáhání výživného exekučně může dojít ve chvíli, kdy jeden z rodičů neplní svojí vyživovací povinnost, která mu je soudem uložena nebo ji plní pouze částečně. Při splnění alespoň jedné z těchto podmínek má druhý z rodičů možnost podat exekuční návrh, kde se rozlišují dva druhy exekuce na výživné. Dlužné výživné, které zahrnuje dluh na […]

Exekuce na účet

Exekuce na bankovní účet (zablokování Vašeho účtu v bance) je jedním z mnoha zákonných způsobů, jak může exekutor vymáhat dluh. Exekutor může tento způsob vymáhání kombinovat i s více způsoby najednou, např. exekuce na mzdu nebo zabavení majetku dlužníka. Může tedy nastat situace, že i přes pravidelné měsíční srážky ze mzdy prováděné zaměstnavatelem, Vám bude […]

Elektronická dražba

K uspokojení pohledávky věřitele, neboli splacení dluhu může dojít tzv. elektronickou dražbou movitých i nemovitých věcí dlužníka, které jsou zabaveny exekutorem. Elektronické dražby probíhají výhradně na internetu a mohou se jich zúčastnit všechny osoby, které splní potřebné kroky registrace. Jedná se o vyplnění registračního formuláře, ověření podpisu a doložení všech potřebných dokumentů exekutorovi. Posledním krokem […]

Životní minimum při exekuci

Dnešní právní systém myslí i během exekuce na základní lidské potřeby dlužníka. Věřitel nemůže požadovat po dlužníkovi splnění dluhu do posledního haléře, pokud by právě tyto osobní potřeby (nebo potřeby dlužníkovy rodiny) byly ohroženy. Toto minimum se legislativně nazývá nezabavitelná částka. Částka se navyšuje dle počtu osob, které dlužník zaopatřuje (děti, manželka atd.). Pro rok […]